วิธีการคอนฟิก AP Mikrotik

มือใหม่
คอนฟิก Access Point ของ mikrotik อย่างไร

มีลูกค้าถามเรื่องวิธีการคอนฟิก AP Mikrotik ครับ
เลยจะเขียนแนะนำคร่าวๆ อ้างอิงตามคู่มือใบเล็กๆที่ติดไป