รายละเอียดการโอนเงินและแจ้งโอนเงิน

สำหรับลูกค้าทั่วไป (ลูกค้ารายย่อย)


กรณี โอนเงินเข้าบัญชี

ท่านสามารถเลือกวิธีชำระเงินได้หลายช่องทาง ตามความสะดวกของท่านการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร หรือ ATM โดยทางเราจะแจ้งหมายเลขบัญชีไปให้ทาง email ของท่าน หลังจากท่านสั่งซื้อทางOnline แล้ว

เมื่อท่านได้ชำระเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินจากธนาคารหรือ สลิปATM เพื่อใช้ในการแจ้งการโอนเงินกับทางเราต่อไป กรณีท่านโอนเงินผ่านทางตู้ ATM หรือโอนผ่าน internet (เช่น BBL iBanking, SCB Easynet, KCyberbaning) 


กรณีจ่ายผ่าน paypal

ถ้าสามารถเลือกจ่ายผ่านระบบ paypal ได้ ทั้งนี้แนะนำให้ท่านลูกต้า แจ้งหลักฐานการจ่ายผ่านระบบpaypal ตอบกลับมาทาง email ด้วยครับ
 

 

 

แบบฟอร์มแจ้งโอนเงิน

ท่านลูกค้าที่สั่งสินค้า สามารถแจ้งโอนเงินผ่านธนาคารได้ตามแบบฟอร์มข้างล่าง