• ใหม่ล่าสุด
  Enterprise 48 PoE
  56,000.00 ฿
  57,500.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Enterprise XG 24
  45,500.00 ฿
  50,000.00 ฿  (-9%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Professional 48 PoE
  41,500.00 ฿
  42,000.00 ฿  (-1%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 48 PoE Hi-Power (Gen1)
  34,900.00 ฿
  35,500.00 ฿  (-2%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Hi-Capacity Aggregation
  33,500.00 ฿
  35,000.00 ฿  (-4%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Pro Max 24 PoE
  31,000.00 ฿
  32,500.00 ฿  (-5%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Enterprise 24 PoE
  30,000.00 ฿
  31,500.00 ฿  (-5%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 48 PoE (Gen1)
  29,000.00 ฿
  29,500.00 ฿  (-2%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Professional 24 PoE
  27,000.00 ฿
  29,500.00 ฿  (-8%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  48 PoE
  24,000.00 ฿
  25,000.00 ฿  (-4%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Professional 48
  21,500.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-2%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 16X 10GbE (Gen1)
  20,500.00 ฿
  21,000.00 ฿  (-2%)

   

 • 24 PoE Hi-Power (Gen1)
  19,500.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Enterprise 8 PoE
  18,500.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-3%)

   

 • ใหม่ล่าสุด
  Pro Max 24
  17,000.00 ฿
  17,500.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 48
  15,500.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  24 PoE
  15,500.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 24 PoE (Gen1)
  15,000.00 ฿
  15,400.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • 48 (Gen1)
  15,000.00 ฿
  15,500.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Professional 24
  14,500.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-3%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  16 PoE
  12,000.00 ฿
  13,000.00 ฿  (-8%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Security Gateway Professional
  11,400.00 ฿
  11,500.00 ฿  (-1%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Pro 8 PoE
  11,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-8%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Flex 10 GbE
  11,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-8%)