• ใหม่ล่าสุด
  Switch Enterprise 48 PoE
  53,500.00 ฿
  55,000.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 1
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Pro 48 PoE
  42,500.00 ฿
  45,000.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 13
 • Switch 48 PoE (500W)
  29,000.00 ฿
  29,500.00 ฿  (-2%)
  ขายแล้ว 58
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Pro 24 PoE
  27,000.00 ฿
  28,000.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 30
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch 48 PoE
  21,500.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-2%)
  ขายแล้ว 37
 • Switch PRO 48
  21,500.00 ฿
  22,000.00 ฿  (-2%)
  ขายแล้ว 27
 • Switch XG 16
  20,500.00 ฿
  21,000.00 ฿  (-2%)
  ขายแล้ว 37
 • Switch 24 PoE (500W)
  19,500.00 ฿
  20,000.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 45
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Enterprise 8 PoE
  18,500.00 ฿
  19,000.00 ฿  (-3%)
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch 24 POE
  15,500.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 46
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch 16 PoE
  15,500.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 34
 • Switch 48
  15,000.00 ฿
  16,000.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 78
 • Switch 24 PoE (250W)
  15,000.00 ฿
  15,400.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 170
 • Switch PRO 24
  14,500.00 ฿
  15,000.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 31
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Flex XG
  11,000.00 ฿
  12,000.00 ฿  (-8%)
  ขายแล้ว 1
 • ขายดี
  Switch 16 PoE (150W)
  11,000.00 ฿
  11,500.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 572
 • Switch 24
  9,000.00 ฿
  9,500.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 204
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Lite 16 PoE
  8,500.00 ฿
  9,000.00 ฿  (-6%)
  ขายแล้ว 129
 • ขายดี
  Switch 8 PoE (150W)
  7,500.00 ฿
  7,800.00 ฿  (-4%)
  ขายแล้ว 410
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Lite 8 PoE
  4,500.00 ฿
  5,000.00 ฿  (-10%)
  ขายแล้ว 91
 • ขายดี
  Switch 8 PoE (60W)
  4,150.00 ฿
  4,300.00 ฿  (-3%)
  ขายแล้ว 404
 • Switch Flex
  4,100.00 ฿
  4,500.00 ฿  (-9%)
  ขายแล้ว 60
 • ขายดี
  UniFi Switch 8 (US-8)
  3,800.00 ฿
  4,000.00 ฿  (-5%)
  ขายแล้ว 357
 • ใหม่ล่าสุด
  Switch Flex Utility
  2,600.00 ฿
  2,800.00 ฿  (-7%)
  ขายแล้ว 7