รายละเอียดการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 

 ***** เพื่อประโยชน์ของท่านลูกค้า รบกวนพิจารณาอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดก่อนทำการสั่งซื้อสินค้า *****

ระยะเวลาการรับประกันสินค้า

มีระยะเวลาที่จำกัดชัดเจน(Limited Time Warranty) เมื่อหมดระยะเวลาประกันถือว่าสิ้นสุดการรับประกันสินค้านั้นๆ ทั้งนี้ระยะเวลาประกันของสินค้าขึ้นอยู่กับยี่ห้อและชนิดของสินค้าแต่ละรุ่น ท่านต้องตรวจสอบและทำความเข้าใจให้ชัดเจนก่อนสั่งซื้อสินค้า

Ubiquiti  รับประกัน 2 ปี หรือ 730 วัน นับจากวันซื้อสินค้า ทั้งนี้เป็นประกันแบบเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ในปีแรก และจะปรับเป็นประกันซ่อมแทนในช่วงปีที่สอง
MikroTik รับประกัน 2 ปี หรือ 730 วัน นับจากวันซื้อสินค้า ทั้งนี้เป็นประกันแบบเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ในปีแรก และจะปรับเป็นประกันซ่อมแทนในช่วงปีที่สอง
 

สภาพผิดปกติของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน(เป็นเงื่อนไขทั่วๆไปในการรับประกันสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค)

 1. มีสภาพผิดปรกติทางรูปทรงภายนอกของสินค้า ได้แก่ แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ บางส่วนหายไป
 2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปรกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้, บวม หรือ PCB มีลายปริ้นท์ขาด เป็นต้น
 3. สติ้กเกอร์รับประกัน ไม่สมบูรณ์ มีรอยฉีกขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองสาระสำคัญบนตัวสติ้กเกอร์
 4. ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial Number, MAC address) 
 5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุปัติเหตุกับสินค้า
 6. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ ,upgrade firmware ที่ไม่ใช่รุ่นที่ผู้ผลิตแนะนำ ,upgrade/downgrade firmwareที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำไม่สำเร็จ
 7. สินค้าเสียหายจากปัจจัยภายนอก เช่น กระแสไฟฟ้าตก, กระแสไฟฟ้าเกิน , กระแสไฟฟ้ากระชาก (Surge) ,ฟ้าผ่า เป็นต้น
 8. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อม โดย ไม่ใช้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ

ระยะเวลาเวลาในการซ่อม-เคลม

 • สินค้าเปลี่ยนตัวใหม่ (Advanced Replacement) - ในประกั

เปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ตลอดระยะเวลาประกัน(Limited Time Warranty) ทั้งนี้สินค้าที่ส่งมาเคลมจะถูกตรวจสอบโดยทางบริษัทฯก่อนเท่านั้น ใช้งานตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า และไม่มีสภาพผิดปรกติของสินค้าที่ทำให้สินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน โดยปรกติ ถ้าสินค้ามีพร้อมในสต็อก ทางบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนสินค้าให้ทันทีหลังจาก ผ่านการตรวจสอบสินค้าที่ส่งมาเคลมเรียบร้อยตามขั้นตอนตรวจสอบของทางบริษัท ทั้งน้ีถ้าสินค้าหมดสต็อก ทางบริษัทจะติดต่อเพื่อแจ้งกลับให้ทราบและจะเปลี่ยนสินค้าให้เมื่อสินค้านำเข้ามาเรียบร้อย หรือกรณีที่สินค้าที่เคลม ตกรุ่น (EOL - End of Life) ทางบริษัทจะหาสินค้ารุ่นใกล้เคียงหรือเทียบเคียงเปลี่ยนทดแทนให้ ทั้งนี้ระยะเวลาในการเคลมสามารถเคลมได้ตลอด 356 วัน ถึงแม้ว่าจะเคลมวันสุดท้ายของระยะประกัน ก็สามารถเคลมเปลี่ยนได้สินค้าตัวใหม่ได้

 • สินค้าซ่อมเคลม(Repairment) - ในประกัน

สินค้าบ้างรุ่นต้องส่งไปเคลมเมืองนอก ระยะเวลาเคลมสินค้าปกติประมาณ 15 - 45 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้าส่งซ่อม (ขึ้นอยู่กับประเภทและรุ่นของสินค้า)

 • สินค้าซ่อมเคลม - นอกประกัน

ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายซ่อมสินค้าที่หมดประกันแล้ว เนื่องจากทางเจ้าของสินค้าเมืองนอกไม่แนะนำให้ทำ

ค่าใช้จ่ายในการส่งเคลม

 • ท่านมีหน้าที่ต้องส่งสินค้าที่คาดว่าเสียส่งมาฝ่ายเคลมตามที่อยู่ด้านล่าง แต่แนะนำท่านกรณีที่ไม่แน่ใจให้สอบถามฝ่าย support ทางโทรศัพท์ก่อน เพราะบางกรณีของปัญหาสามารถแก้ไขด้วยการแก้ไขทางโทรศัพท์หรือremote TeamViewer ได้ ท่านจะไม่เสียเวลาส่งและค่าใช้จ่ายในการส่งของเคลม
 • กรณีสินค้าเสียที่ตัวอุปกรณ์ และอยู่ในเงื่อนไข บริษัทฯ จะดำเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า โดยส่งสินค้าให้ทางขนส่งมีค่าใช้จ่ายค่าขนส่งเก็บปลายทาง เช่น Kerry , NTC หรือ SDS เป็นต้น ทางลูกค้าสามารถแจ้งเลือกขนส่งได้ตามความสะดวก
 • กรณีสินค้าไม่เสียที่ตัวอุปกรณ์ ผู้ส่งสินค้ามาเคลมจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการส่งของกลับ

 

ขั้นตอนการส่งสินค้าเคลม

ท่านสามารถส่งสินค้ากลับมาเคลมทางพัสดุไปรณีย์ ทาง EMS (กรณีต้องการด่วน) หรือทาง Kerry Express

ส่งสินค้าเคลมมาที่

 

ฝ่ายเคลมสินค้า 0909690948

บจก เน็กซ์เจนไอที

225 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000

 

ขอรบกวนท่านลูกค้าที่ส่งของเคลมมา รบกวนให้รายละเอียดของอาการเสียของอุปกรณ์ที่ส่งเคลม แนะนำให้เขียนรายละเอีดยดอาการให้ครบถ้วย เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง เพราะทางช่างเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบได้ตรวจเชคตามอาการที่ได้แจ้งได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง และให้ ชื่อนามสกุล เบอร์มือถือที่ติดต่อกลับใส่แนบมาด้วย อุปกรณ์อย่างอื่นที่ไม่เสีย เช่น POE,สายไฟ,Antenna หรือพวกกล่อง ไม่ต้องส่ง หลังส่งแล้วแจ้งเลขพัสดุ (Tracking Number) ได้ที่ support@nextgenit.biz หรือ sms 090-9690948


กรณีสินค้าอยู่ในช่วงประกันเดือนสุดท้ายแจ้ง Serial Number แล้วถ่ายรูปวอยด์และ Serial Number ที่เห็นชัดเจนและอาการเสียแจ้งมาทางเมล์ Support@nextgenit.biz หรือติดต่อทาง 0909690948 ก่อนเพื่อความรวดเร็วและเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน 

ขอบคุณครับ