วิธีการและชั้นตอนการเคลมสินค้า

ส่งของเคลมถึง

ฝ่าย support 0909690948

เลขที่ 225 ถนนพิบูลย์สงคราม

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง

นนทบุรี

11000

ส่งแล้วแจ้งเลขพัสดุมาทาง support@nextgenit.biz