เพิ่มเพื่อน

uplink connectivity monitor and wireless