รับสมัครผู้แทนจำหน่าย (Dealer)

ทางบริษัท มีความยินดีที่จะเปิดรับสมัครผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ สำหรับสินค้าหลักทั้งสองแบนด์ คือ UBIQUITI และ MIKROTIK 

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้แทนจำหน่ายนั้น ทางเราเปิดกว้างสำหรับทุกท่าน โดยท่านอาจจะเป็น บริษัทห้างร้าน หจก หรือนิติบุคคลต่างๆ เพียงที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมเป็นตัวแทน ท่านก็สามารถสมัครเข้ามาได้ร่วมกับเราได้โดยง่าย


ใครควรสมัครเป็นผู้แทนจำหน่าย

1)ร้านค้าไอที ที่ต้องการรับสินค้าไปจำหน่ายต่อในพื้นที่ของท่าน

2)ช่างผู้รับเหมาวางระบบไอที ที่ต้องการรับสินค้าไปลงระบบให้ลูกค้าของท่าน 

3)End Usersที่ต้องการลงระบบเอง เช่น เจ้าของหอพัก ,เจ้าของโรงแรม ,เจ้าหน้าที่ประจำโรงแรม, เจ้าของ SME ต่างๆ ,สถานศึกษาทั้ง โรงเรียน มหาวิทยาลัยต่างๆ ทางเราสามารถเสนอราคาแบบโครงการ (Project base) ได้ครับ


สิ่งที่ได้รับหลังจากสมัครตัวแทน

1)ท่านสามารถจัดซื่อสินค้าในระดับราคาตัวแทนจำหน่าย ซึ่งจะเป้นราคาที่ท่านสามารถแข่งขันได้ทั้งขายต่อหรือเสนองานได้หรือซื้อเพื่อลงระบบในหน่วยงานท่านเองได้

2)สินค้ามีการรับประกัน โดยนโยบายเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ท่านเมื่อท่านส่งสินค้ามาเคลมกับทางเรา (Advanced Replacment Program) ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของทางท่าน เพื่องานบริการลูกค้าที่ซื้อของจากท่านไป หรือระบบที่ท่านลงไว้จะไม่สะดุดในการใช้งานเนื่องจากสินค้าส่งเคลมบริษัทเจ้าของสินค้าต่างประเทศนาน ถือเป็นนโยบายประกันความพึ่งพอใจของทางเรา

3)ท่านจะได้รับการอบรมจากทางเราในข้อมูลตัวสินค้าและวิธีการใช้งานที่ถูกต้องอย่างเหมาะสม

4)สำหรับท่านที่เป็นผู้รับเหมาวางระบงานไอที ในกรณีที่ลูกค้าปลายทางต้องการผู้รับเหมาวางระบบ ทางเราจะพิจารณาเสนอชื่อท่านให้ลูกค้าตามพื้นที่ให้บริการของท่าน (ส่งงานให้)

5)ตัวแทนสินค้าที่มียอดสั่งสินค้าต่อเนื่องจะมีโปรแกรมคืนกำไรให้ทางเป็นพิเศษเมื่อปลายปีของทุกปี


หลักฐานประกอบการสมัครตัวแทน

1) กรณีบริษัท/ห้างหุ้นส่วน ขอสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน ไม่เกิน สามเดือน พร้อมบัตรประช่าขนผู้มีอำนาจ สำเนา ภพ20 (กรณีที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2)กรณี บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่จดทะเบียน แจ้งชื่อนามสกุลที่ประสานงาน

3)ขอที่อยู่เพื่อจัดส่งสินค้า พร้อมเบอร์มือถือติดต่อได้ email address ,Line account ID และเลือกขนส่งที่ท่านต้องการใช้ในการจัดส่งให้ท่าน


จัดส่งเอกสารทาง email ได้ที่ webmaster@nextgenit.biz พิจารณาผลภายใน 1-2 วันทำการครับ รีบสมัครกันเข้ามาทางเรารอท่านอยู่ ยินดีต้อนรับครับ :)